top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Corona in politiezone Brussel-Elsene: 184 personeel positief, meer dan 17.000 pv's

Tot op vandaag zijn er 184 personeelsleden van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene die positief hebben getest op het coronavirus, zo blijkt uit gegevens die Brussels gemeente- en politieraadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg. In 8 van die gevallen traden er complicaties op en kwam het tot een ziekenhuisopname. “De zone benadrukt dat de werking van de politiediensten nooit in het gedrang is gekomen, zij verdienen een pluim voor de manier waarop zij zich snel en efficiënt hebben aangepast aan de omstandigheden”, stelt Debaets.


De 184 positieve gevallen hebben geen enorme weerslag gehad op de graad van absenteïsme binnen de politiezone. Het absenteïsme schommelt sinds het begin van de coronacrisis tussen de 5% en de 17%, en ligt vandaag redelijk laag op 7%. Ter vergelijking: in 2019 stelde de politiezone een gemiddelde absenteïsmegraad van 10% vast. De politiezone stelt wel dat er ook heel wat collega’s in quarantaine geplaatst werden, maar zij werden niet meegerekend in deze ziekteverzuimcijfers.


“Het politiewerk zelf is nooit in gevaar gekomen”, weet Bianca Debaets. “De zone heeft snel werk gemaakt van preventieve maatregelen, door bijvoorbeeld de organisatie van de werktijden te herbekijken en telewerk in te voeren waar dat mogelijk was. In deze uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden hebben zij zich dus snel kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, daar kan ik hen enkel maar voor feliciteren. Ik hoop dat alle Brusselse politiezones in de toekomst altijd de nodige middelen zullen blijven voorzien opdat hun agenten en personeelsleden over voldoende beschermingsmateriaal blijven beschikken en veilig hun werk kunnen doen.”


Patrouilles en pv’s

“Wat de patrouilles betreft, werd sinds het begin van de pandemie elk federaal of gewestelijk ministerieel besluit of gemeentelijke ordonnantie vertaald in een te volgen procedure en een praktische fiche voor de medewerkers, die via het intranet worden verspreid en in real time worden bijgewerkt”, vervolgt Debaets. “Ook dat is erg positief, want de regels veranderden soms erg snel. Op deze manier werd er dan toch duidelijkheid geschapen voor alle agenten, waardoor zij hun werk zo efficiënt mogelijk konden uitvoeren.”

Tussen maart en oktober werden er ook al meer dan 17.000 pv’s opgesteld binnen de zone. In totaal gaat het om 12.610 corona-pv’s en 4.561 GAS-pv’s. “Dat blijft toch een erg hoog cijfer”, besluit Debaets. “Dat duidt erop dat de boodschap, ondanks het uitstekende werk van de politiediensten, toch nog niet is doorgedrongen bij sommigen. Hopelijk zien we daar snel verandering in.”Comments


bottom of page