top of page

Duur boodschappenlijstje voor elke regeringspartij, maar middenklasse blijft de pineut

Gisteren stond de jaarlijkse beleidsverklaring van Minister-President Rudi Vervoort op het programma in het Brussels Parlement, vandaag mogen de verschillende politieke partijen hun commentaar daarop meegeven. Voor cd&v-fractieleidster Bianca Debaets is de conclusie duidelijk: “De weinig positieve punten uit deze beleidsverklaring wegen absoluut niet op tegen het feit dat de begroting nog steeds donkerrood kleurt en dat de middenklasse weer de traditionele pineut van dienst is.”


Een disfunctionele energiemarkt met amper twee energieleveranciers, een Regering die het onderling vaak oneens is, een meer dan stevige reputatie als ‘vuile stad’ en een compleet gebrek aan initiatieven die de middenklasse in de hoofdstad moeten houden: tot zover de korte samenvatting van de grootste pijnpunten van het Brusselse beleid.


“De Minister-President bracht naar jaarlijkse gewoonte weer vooral een zielloze opsomming van intenties en beloftes, een erg duur boodschappenlijstje met maar weinig concrete zaken”, opent Bianca Debaets. “Tegenover de pers opscheppen over het eigen beleid is makkelijk, maar we krijgen voor het zoveelste jaar op rij weer geen concrete antwoorden op uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Hoe gaan we de modale Brusselaar op een duurzame manier helpen om de energiefacturen te kunnen betalen? Hoe gaan we de middenklassegezinnen en bedrijven enerzijds in Brussel houden, en anderzijds nieuwe gezinnen en ondernemingen aantrekken richting Brussel? Wanneer gaan we de drugsproblematiek eindelijk eens serieus nemen, in plaats van aan struisvogelpolitiek te doen? Wanneer gaan we eindelijk onze reputatie van ‘vuile stad’ aanpakken? Erg veel vragen, maar helaas bitter weinig antwoorden.”


Bloedrode begroting

Ook de begroting blijft volgens Debaets een heikel punt. “Er werd aangekondigd dat er een begrotingsevenwicht moest zijn tegen 2024, maar dat lijkt intussen een lang vervlogen droom te zijn”, stelt Debaets. “We zitten vandaag met een tekort van 400 miljoen euro. Dat is dan nog het meest optimistische scenario, want heel wat investeringen worden buiten die begroting gehouden. Als we die wél meetellen, zitten we met een gat van 1,2 miljard euro. Dat is absoluut niet houdbaar voor de schuldgraad van het Brussels Gewest. We moeten eindelijk eens concreet durven nadenken over schaalvoordelen, zoals het vereenvoudigen van het Gewest of het samenvoegen van de politiezones. Dat zijn geen eenvoudige operaties, maar op termijn hebben we dat soort oplossingen hard nodig.”


Toch wil Debaets de Minister-President en de rest van de Brusselse Regering nog enige clementie tonen. “De energiesteun aan de bedrijven en de ongewijzigde tarieven van MIVB zijn schaarse lichtpuntjes in deze beleidsverklaring”, besluit Debaets. “We hebben tot dusver vooral een crisisregering aan het werk gezien, net zoals op alle andere beleidsniveaus. Maar op de weinige momenten dat er geen sprake was van enige hoogdringende crisis, liep het eigenlijk ook niet geweldig vlot binnen de Regering. Er blijft een gebrek aan samenhang en leiderschap binnen deze Regering, dat hebben verschillende dossiers inmiddels al pijnlijk duidelijk gemaakt. Dat gebrek aan coherentie is nefast voor de reputatie van ons Gewest, want aan vechtend over straat rollen heeft geen enkele Brusselaar een boodschap.”4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page