top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Fier op dit Bruzz-rapport


Lieve mensen, 


In aanloop naar de verziekingen van 9 juni wil ik jullie graag meedelen dat ik lijsttrekker ben voor het Vlaamse Parlement op Lijst 16 CD&V.Het deed mij bijzonder plezier te mogen vernemen via een recent rapport van Bruzz over de prestaties van de Brusselse regering en parlementsleden, dat ik “kampioen in het stellen van vragen (1588) ven het indienen van resoluties (53)” werdgenoemd.Ik heb de laatste 5 jaar inderdaad getracht om vanuit de oppositie constructief mee te werken aan goede oplossingen en om sterk verzet te voeren tegen onjuiste of inefficiënte voorstellen. Met succes.


Ik wil vanuit mijn liefde voor mensen (natuur en dieren) in het algemeen en voor Brusselaars en Vlamingen in het bijzonder, graag een nieuwe termijn van 5 jaar aanvatten om opnieuw trachten te wegen op de politieke besluitvorming.Ik doe graag een warme oproep aan iedereen die mag gaan stemmen om te kiezen vanuit jullie hart en vanuit jullie geloof in een kandidaat naar uw keuze, ongeacht de partij bij wie die hoort. Er zijn tal van uitstekende en hardwerkende collega’s over verschillende partijen heen. Zij verdienen allen respect voor de geleverde inspanningen.


Ik ben en blijf ervan overtuigd dat vanuit een gevoel van respect praten met, luisteren naar en tenslotte overleggen met mekaar, de juiste manier is om aan politiek te doen.Indien u deze overtuiging en waarden met mij deelt, zou ik het een bijzondere eer vinden om u te mogen vertegenwoordigen in een volgende regeerperiode en wil ik graag uw stem waard zijn.


Graag tot binnenkort!


Bianca


Lees het rapport hier.


Comments


bottom of page