top of page

Eindelijk permanente sorteereilanden op komst in parken en bossen van het Brussels Gewest

Vandaag zijn er slechts een beperkt aantal parken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgerust met permanente sorteereilanden. Daar moet de komende jaren echter verandering in komen, volgens het antwoord dat Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) ontving van bevoegd Minister Alain Maron. “Leefmilieu Brussel heeft inmiddels een projectleider in dienst genomen om het permanent sorteren in de parken van het Gewest structureel te ontwikkelen, dat is een logische en positieve stap in de ambitie om bewuster met ons afval om te gaan”, stelt Debaets tevreden vast.


Onder meer in het George Henripark, dat door Leefmilieu Brussel beheerd wordt, werden al sorteereilanden geïnstalleerd. Afgelopen zomer volgden nog succesvolle proefprojecten in de parken van Laken en Koekelberg. Ook het Schaarbeekse Josaphatpark stapte al mee in het project, waarna Schaarbeek een project indiende bij het Gewest om de sorteereilanden ook in de andere parken van de gemeente te kunnen installeren. “Het draagvlak is er dus wel degelijk”, aldus Bianca Debaets. “Dat is positief, want deze Regering heeft zich toch enkele ambitieuze doelstellingen gesteld wat betreft het sorteren en recycleren van afval. Permanente sorteereilanden in de parken en bossen van ons Gewest kunnen daar zeker hun steentje toe bijdragen.”


Er werd ook een benchmark uitgevoerd van gelijkaardige initiatieven, naast een enquête onder de gebruikers van de parken. “Hieruit bleek dat 84% van de gebruikers de plaatsing van permanente sorteereilanden verwachten en ondersteunen”, weet Debaets. “Communicatie en de plaatselijke context zullen ook een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van dit soort projecten in de publieke ruimte.”


Projectleider

Minister Maron bevestigde eveneens dat Leefmilieu Brussel inmiddels een projectleider in dienst genomen heeft om het permanent sorteren in de parken van het Gewest structureel te ontwikkelen en versterken. “Die zal er mee voor moeten zorgen dat er in 2021 meer permanente sorteereilanden geplaatst worden in enkele parken van Leefmilieu Brussel, om zo de technische en logistieke aspecten van deze aanpak te testen en te verfijnen”, besluit Debaets. “Een erg belangrijke, maar ook erg boeiende opdracht. Ik hoop dat we snel tot nieuwe positieve resultaten kunnen komen en wens hem of haar ook veel succes bij deze taak. Momenteel wordt er jaarlijks nog ongeveer 400 ton afval verbrand, terwijl het recyclagepotentieel van PMD tussen de 80 en de 160 ton per jaar varieert, afhankelijk van het veranderende gedrag van de burgers. Het potentieel is er dus duidelijk om enkele mooie stappen te zetten.”


De sorteereilanden zouden zich, naast het restafval, voornamelijk focussen op PMD en glas, aangezien deze afvalstromen een voldoende recyclagepotentieel hebben. Karton daarentegen is vaak te vuil (onder meer door etensresten) om benut te worden.

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page