top of page

Handelaars uit het toeristische hart van Brussel blijven in de kou staan

In maart besliste de Brusselse Regering om een nieuwe steunmaatregel uit te vaardigen die de zwaarst getroffen sectoren (de horeca, de evenementen-, cultuur-, sport-, toeristische en discotheeksector, maar ook hun belangrijkste leveranciers). Die zogeheten Tetrapremie kreeg een budget van 111 miljoen euro toegemeten, maar volgens Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) worden daarbij wel enkele specifieke handelaars over het hoofd gezien: “De handelszaken in de UNESCO-wijk, in de directe omgeving van de Grote Markt, worden extra hard getroffen door deze crisis, maar zij worden grotendeels aan hun lot overgelaten.”


Debaets besloot bevoegd Staatssecretaris Barbara Trachte te ondervragen omtrent de Tetrapremie nadat ze eerder zelf al verschillende keren aangesproken werd door handelaars uit de UNESCO-wijk*. “Zij worden extra hard getroffen door deze crisis, want uiteindelijk rekenen zij voor 90% van hun inkomsten op toeristen”, licht Debaets toe. “Maar die toeristen – zowel de binnenlanders als de buitenlanders – blijven nu al meer dan een jaar weg uit Brussel. Aan het begin van de gezondheidscrisis konden zij rekenen op de eenmalige hinderpremie van 4.000 euro vanuit het Brussels Gewest, maar dat volstaat uiteraard niet om voor zo’n lange tijd het hoofd boven water te kunnen houden. In theorie mochten bijvoorbeeld de pralinewinkels wel altijd open blijven, maar in de praktijk haalden ze natuurlijk amper inkomsten binnen. In Vlaanderen is die discrepantie veel logischer opgevangen. We zien nu al heel wat verschillende Brusselse winkels definitief de deuren sluiten, daar hoeft niet nog een bloedbad bij te komen in het toeristische hart van onze hoofdstad. Ik mis een gebrek aan visie rond deze wijk. Men doet maar wat en probeert later dan een pleister op een houten been te plakken, terwijl men beter zou werken aan een anticiperende aanpak voor dergelijke voorspelbare toestanden.”


10% leegstand

Bij nazicht van de toekenningsvoorwaarden van de Tetrapremie leek het erop dat de toeristische winkels uit de UNESCO-zone uit het bereik van deze nieuwe premie vielen. “Ik weet dat niet iedereen een even grote fan is van de vele winkeltjes met toeristische koopwaar zoals kant of chocolade, maar dat mag geen excuus zijn om zomaar de vele handelaars in de kou te laten staan”, aldus Debaets. “Staatssecretaris Trachte bevestigde dat daar overleg rond werd gepleegd met de bevoegde lokale Schepenen, maar gaf ook toe dat het ontbrak aan een volledig overzicht van alle zaken en dat dit specifieke vraagstuk verder onderzocht zal worden in een studie. Het gebrek aan een degelijke monitoring dreigt nu zuur op te breken voor enkele handelaars, die zo de dupe worden van een gewestelijk beleid dat te weinig inzicht aan de dag legt.”

“Ondertussen staat wel meer dan 10% van alle handelszaken in de UNESCO-zone leeg en lijkt het erop dat heel wat handelaars geen aanspraak zullen kunnen maken op de nieuwe Tetrapremie omdat hun zaak niet onder de desbetreffende NACE-codes valt”, betreurt Debaets. “Ik hoor dat daar nog wel overleg rond gepleegd zal worden met de betrokken Schepenen, maar helaas tikt de klok intussen wel genadeloos verder voor de handelaars uit de wijk. Een nieuwe studie zal hen niet helpen om de rekeningen te kunnen betalen. Het valt dus te vrezen dat het nog wel even zal duren vooraleer er effectief een specifieke premie voorzien wordt voor al deze mensen, maar de Brusselse Regering lijkt zich dus niet bewust van die hoogdringendheid.”


*Voor een visuele weergave van de UNESCO-perimeter, zie https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/unesco_centre.pdf


4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page