top of page

Heraanleg Sainctelette pas ten vroegste in 2025 afgerond

De aangekondigde heraanleg van het Saincteletteplein, die deel uitmaakt van de make-over die Brussel Mobiliteit plant voor de volledige ruimte tussen het Yserplein en  de Havenlaan, loopt flink wat vertraging op, zo blijkt uit de antwoorden die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) mocht ontvangen op haar vraag. Die heraanleg had normaal gesproken voor dit jaar moeten zijn, maar het einde van de werffase is intussen al verschoven naar april 2025. “Dat betekent dat het nog ontzettend lang zal duren vooraleer deze belangrijke verkeersader aangepast kan worden voor de veiligheid van alle weggebruikers”, aldus Debaets.


In 2019 kondigde Staatssecretaris van Stedenbouw Pascal Smet nog aan dat de heraanleg van het Saincteletteplein voor 2020 zou zijn, nadat eerst de stedenbouwkundige vergunningen in orde gebracht moesten worden. Een te ambitieuze timing, zo blijkt nu uit een stand van zaken die Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt. “De stedenbouwkundige vergunningen zijn nog steeds niet aangevraagd, dat zal pas voor midden 2021 zijn”, duidt Debaets. “Als alles goed gaat, zouden de nutswerken dan in 2022 kunnen beginnen. Het geplande einde van de werf verschuift zo naar 2025, dat betekent toch al een hele vertraging.”


Nochtans is het Saincteletteplein wel aan een dringende heraanleg toe, weet ook Debaets. “De voetgangersoversteken zijn nu lang en problematisch, terwijl de fietsinfrastructuur te wensen overlaat. De omgeving van het Saincteletteplein vormt een van de gevaarlijkste en meest onoverzichtelijke punten van het hele Gewest. Trams, auto’s, fietsen en voetgangers kruisen elkaar op verschillende punten.”


Verkeersveiligheid

Volgens Debaets, die tijdens de vorige legislatuur als Staatssecretaris bevoegd was voor Verkeersveiligheid, is een zo snel mogelijke heraanleg aangewezen. “Er loopt eveneens nog een ander project met Europese subsidies waarbij er langs het kanaal onder de brug door een doorsteek voor fietsers en voetgangers aangelegd wordt en die het Saincteletteplein zal kruisen”, aldus Debaets. “Als dit project te veel vertraging oploopt, loopt het Gewest ook de Europese subsidies mis. Verder is er uiteraard nog de heraanleg van de Havenlaan die op het programma staat. Ook daar moet rekening mee gehouden worden zodat we niet met verschillende werven door of naast elkaar werken, want dat zal uiteraard enkel maar voor nog meer chaos zorgen. Ik hoop dan ook dat de heraanleg zo snel mogelijk kan plaatsvinden, met het oog op de veiligheid van àlle weggebruikers. En dat die heraanleg ook vlot kan verlopen, zonder al te veel hinder voor de buurt, want het blijft tenslotte toch een van de belangrijkste verkeersaders van het Gewest. Hopelijk is ook de Leopold II-tunnel tegen die tijd volledig afgewerkt, anders riskeren we heel wat verkeersinfarcten te creëren.”

81 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page