top of page

Meer sluikstort op gewestwegen (+30%) en rond glasbollen (+5%) in 2020

In 2020 werden gewestwegen en de omgevingen rond glasbollen flink wat meer ontsierd door sluikstortingen, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Minister Alain Maron. Vergeleken met 2019 verscheen er bijna 50 ton meer sluikafval rond de glasbollen, op de gewestwegen gaat het om een stijging van meer dan 300 ton. “Sommige mensen vinden het blijkbaar nog steeds vanzelfsprekend om hun afval zomaar te dumpen in het straatbeeld, dus moeten we blijven inzetten op strenge controles en een duurzame mentaliteitsverandering”, reageert Debaets.


Uit de cijfers die Bianca Debaets opvroeg blijkt dat de hoeveelheden ingezameld restafval, PMD en papier en karton redelijk stabiel bleven in 2020, maar op vlak van sluikstorten tekenen er zich helaas heel wat slechtere cijfers af in vergelijking met 2019. De hoeveelheden sluikstort rond glasbollen stegen met 5%, wat neerkomt op 49 ton extra afval. “Nochtans begon 2020 goed met een daling van 20 ton sluikstortafval rond glasbollen in januari vergeleken met januari 2019, maar in de tweede jaarhelft werd die goede start helemaal weggevaagd”, duidt Debaets. “In juni 2020 werd maar liefst 27 ton meer sluikstortafval ingezameld rond glasbollen vergeleken met dezelfde periodes het jaar voordien. Uiteindelijk klokten we af op 49 ton extra sluikafval rond glasbollen, 5% meer dan in 2019.”


Ook de inzameling van sluikstort op gewestwegen steeg zienderogen. Enkel in februari (-17%) en april (-2%) scoorde 2020 beter dan 2019, in de overige tien maanden werd soms tot de helft méér sluikafval gestort. “December vormt een trieste uitschieter met een stijging van 68%, goed voor 52 ton extra sluikstort”, betreurt Debaets. “In totaal werd er in 2020 zo’n 303 ton extra sluikstort langs de gewestwegen ingezameld in vergelijking met 2019. Dat zijn hallucinante cijfers. Sommige mensen blijven het blijkbaar vanzelfsprekend vinden om hun afval zomaar te dumpen rond de glasbollen of op de openbare weg. Dat toont aan dat we moeten blijven inzetten op strenge controles en een duurzame mentaliteitsverandering.”


Mobiele recyclageparken wel (relatief) populairder

De bezoekersaantallen van de vijf gewestelijke Recyparken bleven dan weer wel relatief stabiel het afgelopen jaar, ondanks de lockdown en de beperking van de openingsuren in maart en april. In totaal kregen de Recyparken vorig jaar 335.019 bezoekers over de vloer, een erg lichte stijging in vergelijking met de 332.911 bezoekers in 2019.


De mobiele containerparken zamelden vorig jaar dan weer minder afval in, maar daar dient opgemerkt te worden dat er heel wat ophalingsdagen geannuleerd werden door de coronacrisis. 1.515,31 ton werd opgehaald in 2018 (in 165 dagen), 1.624,84 ton in 2019 (in 163 dagen) en 1.380,69 ton in 2020 (in 126 dagen). Relatief gezien werd er in 2020 dus wel per ophalingsdag gemiddeld 1 ton afval méér opgehaald.

24 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page