top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Nederlandstalig onderwijs in Brussel kampt met hoge uitstroom van leerkrachten

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft te kampen met een hoge uitstroom van leerkrachten, zo blijkt uit cijfers die VGC-raadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Collegelid Sven Gatz. Maar liefst 31,1% van de leerkrachten die in het kalenderjaar 2014 aan de slag waren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, stond in 2019 niet meer voor de Brusselse klas. In 17,4% van de gevallen gaat het om een volledige uitstroom uit het onderwijs. Het aantal inschrijvingen in de lerarenopleidingen ligt dit academiejaar lichtjes hoger dan vorig jaar, maar de algemene trend blijft wel dalend. “Dat zijn twee gevaarlijke tendensen”, waarschuwt Debaets. “We moeten erover waken dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op die manier niet in de problemen komt.”


In het kalenderjaar 2014 stonden er in totaal 6.816 leerkrachten voor de klas in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, samen goed voor 7.974 posities (omdat ze bijvoorbeeld in verschillende onderwijsniveaus tewerkgesteld waren of eerst tijdelijk en nadien vast aan de slag waren). In 2019 waren 2.119 (31,%) van hen niet langer actief in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, 1.188 personen (17,4%) stonden zelfs helemaal niet meer in het onderwijs.


“Die cijfers bevatten gegevens voor alle leeftijdscategorieën, dus die uitstroom is voor een deel te wijten aan bijvoorbeeld pensioneringen”, duidt Debaets. “Maar dat neemt niet weg dat dit nog steeds erg hoge cijfers zijn. Bijna 1 op de 3 leerkrachten uit het Nederlandstalig onderwijs uit Brussel in 2014 stonden vijf jaar later al niet meer voor een Brusselse klas, dat is toch een enorm verloop. Tijdens de recentste Ronde van Brussel van de VGC was het thema ‘leerkrachtenverloop, leerkrachtentekort en waardering van het leerkrachtenberoep’ niet voor niets het meest gekozen onderwerp. Daarin gaven heel wat schoolteams aan dat ze graag wat meer waardering voor het leerkrachtenberoep zouden willen.”


Brusselaars voor de klas

Een van de voornaamste redenen waarom leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel afhaken, is het vinden van een job dichter bij huis. Volgens de meest recente gegevens waarover de VGC beschikt woont immers liefst 91,7% van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel niét in het Brussels Gewest. “Toen we een oplossing zochten om de relatie tussen de politiediensten en de burger te verbeteren, was iedereen het er al snel over eens dat het politiekorps een afspiegeling van de Brusselse maatschappij moet worden”, gaat Debaets verder. “Eigenlijk zou die lijn ook doorgetrokken moeten worden voor het lerarenkorps. We moeten meer Brusselaars in de Nederlandstalige klassen kunnen zetten, dat zou alleen maar voordelen opleveren voor alle betrokkenen.”


Debaets vroeg ook het aantal inschrijvingen in de lerarenopleidingen van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen op. Daaruit bleek dat er volgens de voorlopige cijfers voor het academiejaar 2020-2021 in totaal 1.775 studenten aan een dergelijke opleiding begonnen zijn. Een lichte stijging tegenover de voorbije twee academiejaren, maar wel nog steeds lager dan het gemiddelde van de voorgaande academiejaren.

Comments


bottom of page