top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Nieuw Kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC vergeet nieuwe evoluties mee te nemen

Vandaag werd tijdens de plenaire vergadering van de RVG het nieuwe Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 voorgesteld door VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt. Volgens raadslid Bianca Debaets (CD&V), tijdens de vorige legislatuur zelf nog als Collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft men echter heel wat kansen laten liggen. “Bovendien heb ik mezelf enkele keren in de ogen moeten wrijven toen ik dit plan zag, want ik dacht dat de diensten per ongeluk een kopie van het vórige plan hadden opgestuurd”, stelt Debaets, die ondertussen ook de hypocrisie van Groen aan de kaak stelde.


Het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 dat deze ochtend werd gepresenteerd, vertoont opvallend veel gelijkenissen met het vorig plan, dat door Bianca Debaets werd opgesteld. “Hier en daar zijn er wat verwoordingen en nuanceringen aangepast, maar algemeen genomen zijn de vier grote doelstellingen hetzelfde gebleven en verandert er ook niet enorm veel aan de vooropgestelde acties”, aldus het voormalige Collegelid. “Dat sterkt mij toch wel in mijn overtuiging dat we tijdens de vorige legislatuur een degelijk Kinderarmoedebestrijdingsplan hebben kunnen opstellen. Waar ik me echter wel aan stoor, is de hypocriete houding van Groen. Vijf jaar geleden hadden zij alleen maar kritiek op het plan dat ik voorstelde, maar nu werd er wel met bloemetjes gegooid. Nochtans zouden ze hun commentaren van vijf jaar terug gerust opnieuw kunnen herhalen, maar zo consequent en rechtlijnig zijn ze blijkbaar toch niet.”


Pionierswerk

Debaets is tevreden dat het werk uit de vorige legislatuur wordt verdergezet, maar daar knelt het schoentje meteen ook. “Er zit maar weinig evolutie in dit nieuwe Kinderarmoedebestrijdingsplan, want eigenlijk herkauwt men enkel maar het vorige plan en laat men heel wat nieuwe kansen liggen”, stelt Debaets. “Tijdens de vorige legislaturen werd er al heel wat pionierswerk verricht door de toenmalige VGC-Colleges, maar ik mis hier de ambitie om ook tot volgende stappen over te gaan. Ik lees bijvoorbeeld niets over de impact van de coronacrisis op de kinderarmoedeproblematiek, en ook over mentaal welzijn of het belang van gezonde voeding wordt met geen woord gerept. Op deze manier riskeren we ter plaatse te blijven trappelen, hoewel uit de omgevingsanalyse nogmaals gebleken is dat kinderarmoede een enorme problematiek blijft vormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”


Ondanks de kritiekpunten koos Debaets er toch voor om het nieuwe Kinderarmoedebestrijdingsplan goed te keuren. “Net omdat het om zo’n cruciale problematiek gaat”, besluit Debaets. “De Brusselse kinderen hebben geen nood aan gekissebis tussen meerderheid en oppositie over deze materie, maar wel aan een coherent en efficiënt beleid. Daarom geef ik het huidige College het voordeel van de twijfel, in de hoop dat dit plan nog verder tot leven kan komen en bijgestuurd zal worden waar nodig.”

Commenti


bottom of page