top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Nieuw mentaal welzijnsproject voor jongeren in Brussel neemt opvallende start

In 2020 werden in totaal 1.438 mensen geholpen door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt. “Een significante daling tegenover de 2.015 personen die in 2019 geholpen werden, maar door de lockdownperiode konden er dan ook enkele maanden geen nieuwe trajecten opgestart worden”, aldus Debaets. “Vooral de Brusselse TeJo-werking kende duidelijk een sterke start, met meer dan zestig opgestarte trajecten op vijf maanden tijd.”


Voor dit jaar wordt er vanuit de VGC 340.500 euro aan subsidies geïnvesteerd in zeven verschillende organisaties die zich inzetten voor het mentale welzijn van de Brusselaar. De Elsense vzw Den Teirling, een ontmoetings- en activiteitencentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, krijgt met 132.000 euro het grootste deel van de koek. Ook de kinderpsychiatrie van het UZ Brussel (59.000 euro) en de psychosociale ondersteuning en trajecten voor jongeren van vzw D’Broej (50.000 euro) kunnen rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de VGC, net als het crisismeldpunt van het CAW Brussel (36.500 euro), de netwerkversterking van vzw Uilenspiegel (30.000 euro), de Brusselwerking van vzw Similes (17.000 euro) en de opstart van TeJo BXL (16.000 euro).


“Vooral de opstart van de Brusselse TeJo-werking wordt erg interessant om in de gaten te houden”, aldus Debaets. “Jongeren kunnen er volledig anoniem terecht voor kortdurende therapeutische ondersteuning. Uit de eerste cijfers blijkt dat ze in de periode tussen hun opstart eind september en eind februari al 63 trajecten hebben opgestart, met daarnaast ook nog een heleboel verkennende en informerende gesprekken via mail en telefoon die niet in de cijfers worden opgenomen. Dat bevestigt nogmaals het beeld dat ook jongeren het mentaal erg moeilijk hebben in deze uitzonderlijke tijden. Ik kan dan ook enkel maar toejuichen dat er laagdrempelige oplossingen worden uitgewerkt voor hen.”


Ingewikkelde situatie

“De coronacrisis heeft de situatie op vlak van geestelijke gezondheidszorg alleen maar ingewikkelder gemaakt”, stelt Debaets. “De mentale belasting weegt intussen al meer dan een jaar loodzwaar door, dus is het niet meer dan logisch dat dit soort initiatieven een vliegende start kennen. Dat zal helaas nog wel enige tijd blijven duren, vrees ik. De oudere generaties doen soms al eens lacherig over jongeren die hun beklag durven doen over hoe moeilijk ze het mentaal hebben in coronatijden, maar de realiteit is dat het ook voor hen uiteraard geen pretje is. Daar moeten we voldoende aandacht voor blijven hebben.”Comments


bottom of page