top of page

Ondanks de nieuwe heffingen blijft de begroting van Stad Brussel in erg precaire toestand verkeren

Tijdens de bespreking en stemming van de begroting van Stad Brussel voor 2022, maandagavond tijdens de gemeenteraad, heeft de groep Les Engagés-CD&V+ zich erg kritisch uitgelaten over de keuzes van de meerderheid. “Heel wat gemeentelijke heffingen worden verhoogd, wat een enorme impact zal hebben voor ondernemers, handelaars en de brede middenklasse, met het risico op een nieuwe en problematische exodus”, vrezen gemeenteraadsleden Didier Wauters en Bianca Debaets. “Bovendien zitten we ondanks deze belastingverhogingen met een tekort van 0,5%, oftewel 4,8 miljoen euro, terwijl heel wat inkomsten nog hypothetisch zijn of zwaar overschat worden. Ook de mogelijke kosten die gepaard gaan met de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen worden buiten beschouwing gelaten. Als we dat toevoegen aan de erg kostelijke verhuis naar het nieuwe administratieve centrum, dan kunnen we alleen maar concluderen dat het op financieel vlak op eieren lopen is voor het College van de Stad. Dat gebrek aan voorzichtigheid is zorgwekkend.”


In hun analyse kwamen Didier Wauters (Les Engagés) en Bianca Debaets (CD&V) in de eerste plaats terug op de laattijdige voorstelling van de begroting voor 2022. “Stemmen over het budget op het einde van de maand april, dat is ongezien! Dat balanceert op de grens van het wettelijke en betekent bovendien dat de uitgaven voor nieuwe projecten niet vóór de zomer van start kunnen gaan. Tot dusver de poging om ons te laten geloven dat de budgettaire situatie niet dramatisch zou zijn. Maar wij laten ons niet voor de gek houden, net zomin als de Brusselaars uit Haren, Laken en Neder-over-Heembeek wanneer ze ontdekken dat alle nieuwe projecten zich weer, zoals altijd, enkel in de Vijfhoek bevinden.”De verhuis van de administratieve diensten van de Stad naar het nieuwe Brucity-gebouw neemt meteen het grootste deel van de infrastructuurinvesteringen voor 2022 in. “Op zich hebben we uiteraard niets tegen dat project, maar de manier waarop het dossier zich voltrokken heeft roept wél vragen op”, aldus Bianca Debaets. “Er waren regelmatig bijkomende uitgaven die het evenwicht van het budget sterk bedreigden. Hetzelfde geldt voor de studiekosten, waarvoor er weer ettelijke miljoenen gereserveerd zijn in 2022. Maar de Brusselaar vraagt helemaal niet om studies, die vraagt om een concrete verbetering van de netheid, de veiligheid en het algemene welzijn in de stad. Op vlak van goed beheer kan het dus véél beter. Als het College zich dan toch zo graag transparant wil opstellen richting de Brusselaar, zou het beter eindelijk werk maken van eenvoudige budgetvoorstellingen voor het grote publiek. Dan zouden de inwoners van hoofdstad eindelijk eens beter begrijpen waar een groot deel van hun belastinggeld heen gaat…”Economische relance op de achtergrond

Didier Wauters (Les Engagés), naast gemeenteraadslid ook opticien in Brussel, kon in de onduidelijke begroting toch nog een bescheiden positief element terugvinden. “In het kader van ons constructief oppositiewerk had ik voorgesteld om vanuit de Stad een leverdienst op te zetten voor klanten van winkels in zones die moeilijk bereikbaar zijn door werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld in de Marollen of aan de Zavel. Vandaag stel ik met plezier vast dat mijn oproep werd gehoord en dat er zo’n dienst opgericht zal worden. Op die manier krijgen de handelaars van de Stad een belangrijke ondersteuning, want op de bredere aangekondigde economische relance is het nog steeds wachten. Langs de andere kant ben ik wel sterk verbaasd door de vertraging die de groene partijen en one.brussels-Vooruit opliepen om concrete maatregelen in te stellen rond het Klimaatplan of het Bomenplan, terwijl dat toch net gaat over de zuivering van de lucht die we elke dag inademen. Aan aankondigingspolitiek doen is makkelijk, maar het zou nog beter zijn als er écht gewerkt zou worden aan het welzijn en de gezondheid van de Brusselaar!”4 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page