top of page

‘Oud is niet out’: Cd&v Brussel lanceert ouderenplan

Cd&v Brussel legt een ambitieus ouderenplan voor Brussel op tafel. De partij legt een pakket concrete maatregelen op tafel om Brussel meer af te stemmen op de noden en bezorgdheden van de oudere inwoners. Het plan omvat diverse thema’s, zoals werkgelegenheid, mobiliteit, eenzaamheid en digitalisering.

In 2023 was 23% van de Brusselse bevolking ouder dan 55 en 13% ouder dan 65. Het aantal ouderen neemt bovendien toe. Ouderen worden bovendien vaak gezien als een last of een kost, zoals de factuur van de vergrijzing en pensioenkosten. De meerwaarde die ouderen kunnen hebben voor de samenleving en de economie, wordt vaak vergeten. Soms komt er zelfs discriminatie bij kijken. Zo wordt een 50-plusser die solliciteert in Europa het hardst gediscrimineerd van alle bevolkingsgroepen. Ook eenzaamheid en sociaal isolement, digitale uitsluiting en psychische problemen zijn reële problemen waarmee ouderen in Brussel geconfronteerd worden, en waar nu te weinig aandacht naartoe gaat.


Daarom eist cd&v Brussel meer respect voor de ouderen in de stad. Generatie Ervaring is van onschatbare waarde voor de samenleving in de stad: denk maar aan de vele oudere vrijwilligers die het verenigingsleven draaiende houden of aan grootouders die kleinkinderen opvangen terwijl de ouders gaan werken. Het wordt dan ook hoog tijd dat de stad er ook is voor hen, en beter op hun noden wordt afgestemd.


Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel: “Brussel moet een ‘8 tot 80 stad’ worden. Een stad die goed is voor ouderen én jongeren, is een stad die goed is voor iedereen. Daar knelt in Brussel het schoentje. Voor oudere Brusselaars is dienstverlening enorm belangrijk, maar die is momenteel ondermaats. Geen bankkantoor in de buurt en een onbereikbare overheid: dat mogen we niet aanvaarden. Digitale dienstverlening is een goede zaak voor wie dat wil, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat vele ouderen moeite hebben om in de digitale wereld hun plek te vinden.


Bianca Debaets, Brussels parlementslid: “We willen met deze studiedag vooral aantonen dat ‘oud’ en ‘out’ misschien wel hetzelfde klinken, maar absoluut geen synoniemen van elkaar zijn. Eens mensen een bepaalde leeftijd bereikt hebben, worden ze vaak in verschillende opzichten als overbodige ballast beschouwd of wordt er simpelweg plots quasi geen rekening meer gehouden met hun standpunten of bezorgdheden. Volledig onterecht natuurlijk, want hun ervaring en expertise is vaak zelfs van onschatbare waarde. Daar moet ook het beleid voldoende rekening mee leren houden, bijvoorbeeld door leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan met behulp van praktijktesten.”


1)      Oud is niet out op de arbeidsmarkt

 • Praktijktesten tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

 • ‘Ouderengarantie’ bij Actiris: elke oudere werkzoekende moet op gesprek komen bij ACTIRIS en kijken hoe zijn of haar ervaring en competenties nog gebruikt kunnen worden.

 • ‘Grijs wordt zilver’: we koppelen ervaring aan opleiding en ontwikkeling. 50-plussers en pas gepensioneerde senioren moeten vlotter kunnen zij-instromen als leerkracht. Ook in andere sectoren kunnen ouderen hun ervaring inzetten als ‘mentor’ voor jongeren

2)      Meer rustpunten in de stad

 • Een zitbank of rusthoek op 200 meter wandelafstand, overal in Brussel

 • Voetgangerscirkels die de belangrijkste voorzieningen met elkaar verbinden, bestaande uit aaneengesloten wandelroutes met de nodige rustpunten.

 • Tuinpremie voor eigenaars die geprivatiseerde groene ruimtes openstellen voor buur     tbewoners.

3)      Een geschikte woning voor elke leeftijd

 • Een eenvoudig wettelijk kader en ondersteuning voor intergenerationeel samenwonen van studenten en senioren

 • Bevorderen van de bouw van levensloopbestendige woningen, zoals het verplichten van maatregelen op vlak van toegankelijkheid bij appartementenbouw, zowel voor de gemeenschappelijke delen als de individuele woningen.

 • Gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten in wooncomplexen die de sociale interactie en het welzijn van ouderen bevorderen.

4)      Voetgangers verdienen beter in Brussel

 • ­Zorgen voor veilige oversteekplaatsen

 • Verhoogde haltes en liften. De opstap van roltrappen moeten worden verlengd en de snelheid, zo nodig, vertraagd.

 • Zie ook het voetgangersplan van cd&v Brussel: https://www.cdenv.brussels/voetgangersplan

5)      Neen tegen alleen digitaal

 • Minstens één fysiek overheidsloket en één bankautomaat per wijk

 • Bereikbare basisdienstverlening, zoals een kleine buurtwinkel, politiekantoor of sociale dienstverleners.

 • Investeren in laagdrempelige digitale opleidingen op maat voor de oudere Brusselaar

6)      Zorg voor elkaar en strijd opvoeren tegen eenzaamheid

 • We experimenteren met initiatieven die jong en oud verbinden. Denk maar aan het project Art.is.t.care, waarbij jonge kunstenaars een tijdelijke residentie vinden in woonzorgcentra en daar samen met de bewoners kunst en cultuur maken.

 • Opleidingen voor overheidsfunctionarissen die dichtbij de burger staan (zoals sociale werkers, wijkagenten en gemeenschapswachten) om signalen van vereenzaming op te vangen.

 • Betere ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld via een gewestelijke mantelzorgremie.

7)      Van Evere tot Neerpede: we vergeten onze gemeenten ver van het centrum niet

 • Uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, met hogere frequenties, dat ook de gemeenten verder van het stadscentrum niet in de steek laat.

 • Meer aandacht voor het onderhoud van de openbare ruimte in de Brusselse buitengebieden

 • De rand is niet de vuilbak van de stad. De buitengebieden zijn niet alleen bedoeld om er festivals te organiseren of gevangenissen te bouwen.

17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page