top of page

Stad Brussel verbindt zich ertoe veiliger en comfortabeler te worden voor vrouwen

De Gemeenteraad van Stad Brussel heeft maandagavond unaniem een motie goedgekeurd die het College ertoe verbindt om de veiligheid en het welzijn van vrouwen in de stad te verbeteren. Deze motie, die de naam ‘Safe in the City’ meekreeg, werd ingediend door oppositieleden Bianca Debaets (CD&V) en David Weytsman (MR) en mee ondertekend door de meerderheid. “Het is belangrijk dat we bij het ontwerpen en indelen van de publieke ruimte veel meer aan de vrouwelijke invalshoek en hun specifieke noden denken. Op die manier kunnen we ook werken aan een betere veiligheid en het wegwerken van het onveiligheidsgevoel, want ook dat is fundamenteel”, klinkt het bij Bianca Debaets en David Weytsman, die tegelijkertijd hun dank overmaakten aan Schepen van Gelijke Kansen Lydia Muytebele (PS) en diens voorganger Khalid Zian (PS) voor de steun die ook vanuit het College verleend wordt.


Meer openbare toiletten voor vrouwen, de vervrouwelijking van de publieke ruimte versterken (parken, pleinen, straatnamen etc.), bijdragen tot het vergemakkelijken van borstvoeding geven op publieke plaatsen, het gevoel van onveiligheid terugdringen door bijvoorbeeld intelligente verlichting te installeren… Het zijn maar enkele van de maatregelen die werden opgenomen in de motie ‘Safe in the City’, die maandagavond unaniem werd goedgekeurd tijdens de Gemeenteraad van Stad Brussel.

“Helaas is Stad Brussel, net zoals heel wat andere grote steden, niet voldoende vrouwvriendelijk, als ik het zo mag verwoorden”, stelt Bianca Debaets. “Er zijn jammer genoeg nog vele plaatsen in de stad waar heel wat vrouwen niet durven komen omdat ze er zich niet veilig voelen. Daar moet aan gewerkt worden, want de Stad is van iedereen en uiteraard hebben ook vrouwen het volste recht om daarvan te kunnen profiteren. Dat geldt ook voor het comfort van de stad. Vandaag is het nog verre van evident om als vrouw een publiek toilet te vinden of een plaats waar je je kind rustig borstvoeding kan geven, terwijl dat gewoon natuurlijke noden zijn. Voor sommige aspecten zal de Stad moeten samenwerken met andere actoren, zoals het Gewest of de MIVB, maar het is essentieel dat we een belangrijke signaal afgeven en dat de Stad zelf zo snel mogelijk ageert!”


“Volgens verschillende studies werd 75% van de Brusselse vrouwen al eens geconfronteerd met intimiderend of agressief gedrag in de publieke ruimte”, aldus David Weytsman. “Er zijn nog steeds heel wat vrouwen die continu met een gevoel van onveiligheid rondlopen, dus is het absoluut prioritair dat de stad veel veiliger gaat aanvoelen. Daarvoor moeten we de problematische zones duidelijk in kaart brengen, via digitale tools of politierapporten, zodat we die zones kunnen aanpassen of er voldoende preventiediensten kunnen inzetten. Het licht- en cameraplan moeten ook herbekeken worden. De verbeteringen die er zo komen voor vrouwen hebben meteen ook bredere positieve gevolgen voor andere kwetsbare groepen, zoals bejaarden of LGBTQI-personen.”


Debaets en Weytsman, de beide auteurs van deze motie, zijn verheugd dat ook de meerderheid wilde meewerken aan het verbeteren van deze tekst in functie van de acties die reeds ondernomen worden in Stad Brussel. “Deze strijd voor een betere plaats voor vrouwen in onze stad heeft geen politieke kleur’, besluiten de initiatiefnemers. “Dit zijn waarden die door iedereen gedeeld worden. We kunnen dus alleen maar toejuichen dat Stad Brussel hier een duidelijke prioriteit van wil maken door deze motie unaniem aan te nemen.”21 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page