top of page

“Fusie 19 baronieën komt er niet, 'One Brussels' was duidelijk niets meer dan een holle verk

Daar waar meerdere partijen in hun verkiezingsprogramma ijverden voor meer gewestelijke aansturing – denken we maar aan ‘One Brussels.sp.a’ – met onder meer een fusie van de 19 gemeenten en een eenmaking van de politiezones, blijkt nu dat dat niet veel meer was dan een holle verkiezingsslogan. Bianca Debaets (CD&V) bond met haar interpellatie tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken de kat de bel aan.

“Iedereen weet dat Brussel te complex in elkaar zit en dat dat een verlammend effect heeft”, legt Debaets uit. “Er zijn te veel bestuursniveaus en een globale coördinatie tussen alle actoren ontbreekt maar al te vaak. Daarom is CD&V absoluut voorstander van een overheveling van bevoegdheden van de gemeenten naar het gewest in een eerste fase.”

Maar ook die noodzakelijke stap komt er niet, zo bleek uit het antwoord van Minister Bernard Clerfayt, bevoegd voor plaatselijke besturen. Het Brussels regeerakkoord vermeldt de oprichting van een Staten-Generaal waarop de organisatie van de gemeenten, OCMW’s, politiezones en het Gewest besproken zullen worden. Maar op de vele vragen rond die Staten-Generaal die in het regeerakkoord vermeld staat (stand van zaken, samenstelling, timing, deadline enz.), kwam geen enkel concreet antwoord. Enkel dat er ‘op termijn’ zal bekeken worden wat er mogelijk is om het Brusselse beleid vlotter te laten verlopen.

Ook de contractualisering van de gemeenten blijft dode letter, vreest Debaets. Concreet betekent dit dat het Gewest jaarlijks een blanco cheque toekent aan de gemeenten zonder dat die verplicht worden zich in een gewestelijke strategie in te schrijven. “We weten waar dat toe leidt. Zo zal men gemeentes die bijvoorbeeld niet mee willen stappen in bijkomende fietspaden, de aanleg van een zone 30 of trajectcontrole daar niet toe kunnen dwingen. Zelfs sancties uitdelen wordt zo niet mogelijk.”

“Kortom, de fusie van de 19 baronieën en de bestuurlijke vereenvoudiging van Brussel worden naar de Griekse kalenden verwezen. Dit is meer dan een gemiste kans. Iedereen is het er over eens dat Brussel efficiënter bestuurd moet worden, alleen de meerderheid steekt de kop in het zand. Brussel verdient beter”, besluit Debaets.

31 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page