top of page

Stop met de komst van 5G naar Brussel te blokkeren

De Vlaamse Regering nam gisteren de nieuwe stralingsnormen aan die de toekomstige uitrol van 5G mogelijk moeten maken, maar aan Brusselse kant blijft het dossier inmiddels al een hele tijd aanslepen. “In plaats van duidelijke beslissingen te nemen die dit dossier op de rails kunnen zetten, blijven de meerderheidspartijen gewoon alle vooruitgang tegenhouden”, betreurt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V).


Nochtans werd er ook in het Brussels Gewest in 2019 een voorakkoord ondertekend tussen de toenmalige Regering en de telecomoperatoren, waarbij de krijtlijnen van de uitrol van een 5G-netwerk al werden vastgelegd. “In vergelijking met toen hebben we vandaag opnieuw enkele stappen achteruit gezet in Brussel”, stelt Bianca Debaets. “Het huidige regeerakkoord heeft dit voorakkoord totaal genegeerd en heeft ervoor gekozen om eerst nog eens overlegcommissies – de eerste van hun soort – te organiseren in de schoot van het Brussels Parlement. De bal wordt zo helemaal in het kamp van de burgers gelegd, maar dat is toch een zeer bizarre en eigenlijk ontoelaatbare manier om aan participatieve democratie te gaan doen! In werkelijkheid lijkt dit toch op alweer een nieuw manoeuvre waarvan de tegenstanders van 5G binnen de Regering gretig gebruik maken om het hele dossier te blijven blokkeren…”


“Terwijl Vlaanderen de nodige stappen voorwaarts zet in het 5G-dossier en daarbij ook de nodige rekening houdt met de milieu- en gezondheidsaspecten die hieraan verbonden zijn, blijft het Brussels Gewest blijkbaar liever in het stenen tijdperk hangen”, zucht Debaets. “Dat is totaal onbegrijpelijk, en bovendien zou dat op middellange termijn ook erg nadelige gevolgen kunnen hebben voor de Brusselse economie. Laat ons niet vergeten dat de komst van 5G heel wat mogelijkheden te bieden heeft inzake jobcreatie, economische groei, de opkomst van startups en het Internet of Things. Die mooie vooruitzichten worden echter totaal ondermijnd door de halsstarrige koppigheid van de meerderheid op dat vlak. Helaas is dat niet het enige onderwerp waarin ze blijkbaar kiezen voor achteruitgang…”

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page