top of page

Vaccinatiecampagne: Brussel slechtste leerling in West-Europa! MR & CD&V vragen spoedzitting

Als hoofdstad wordt Brussel met verschillende uitdagingen geconfronteerd tijdens de vaccinatiecampagne. De bereidheid en medewerking onder de bevolking liggen er niet even hoog als elders. Maar zoals wel vaker is het wachten op een krachtig signaal van de Brusselse Regering, want dat is wat men als hoofdstad nu nodig heeft.

De vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft dramatisch laag liggen. Zo is het onbegrijpelijk dat de verschillende vaccinatiecentra, zoals dat op de Heizel, stilaan de deuren beginnen te sluiten. Men zou er net alles moeten aan doen om maar mensen naar de vaccinatiecentra te krijgen. In Vlaanderen is 83% van de volwassen bevolking reeds volledig gevaccineerd, in Wallonië gaat het om 75%. In Brussel is dat amper 57%. In vergelijking met andere West-Europese grootsteden bengelt Brussel helemaal aan de staart van het peloton, achter Londen en Wenen die het net iets beter doen.


Het blijft dus afwachten op welke manier het verdere verloop van de vaccinatiecampagne efficiënt beheerd nu er amper vier grote centra open blijven? Ook de inzet van de Vaccibus heeft al interessante resultaten opgeleverd, maar zal dat voldoende zijn om de achterstand in te halen? Een gedegen en snelle reflectie daaromtrent dringt zich op.


Tot op heden heeft Minister Alain Maron, bevoegd voor de vaccinatiestrategie van het Brussels Gewest, zich altijd achter dezelfde excuses verscholen wanneer hij daarrond ondervraagd werd in de Commissie Gezondheid van de GGC. Volgens hem is het verschil tussen de Gewesten te wijten aan het feit dat Brussel een grootstad is, die net als alle andere grootsteden geconfronteerd wordt met een tragere vaccinatie. Wij betreuren dat Minister Maron in datzelfde denkbeeld blijft vastzitten, want we zien dat er in Gent, Luik en Antwerpen geen sprake is van een dergelijke discrepantie. En ook in andere buitenlandse grootsteden is dat niet het geval.


De Minister heeft nagelaten om de vaccinatiecampagne te promoten en weigert om het probleem aan de basis aan te pakken. De vaccinatiegraad ligt het laagst in de armste gemeenten van Brussel, waar een grote etnische diversiteit heerst. De desinformatie rond de vaccins gaat er continu rond en personen in precaire toestanden hebben maar moeilijk toegang tot de vaccinatie.


“Brussel moet er alles aan doen om niet langer de slechtste leerling van de klas te zijn en zo de nationale exitstrategie niet in het gedrang te brengen”, stelt Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V). “In de strijd tegen het coronavirus is élke dag belangrijk. Brussel heeft al te veel tijd verloren! In dat opzicht ben ik blij dat men eindelijk ook religieuze leiders inschakelt om mensen te sensibiliseren, zoals in Vlaanderen.”


Ook David Leisterh (MR) treedt zijn collega bij. Hij blijft voorstander van vrijwillige vaccinatie, maar daar dient wel een efficiënte communicatiecampagne aan gekoppeld worden die de strijd tegen desinformatie moet aangaan. Tijdens het parlementaire reces is de toestand er alleen maar ernstiger op geworden. “Als we niet dringend ingrijpen, dreigen we driedubbel afgestraft te worden: de gezondheidssituatie in Brussel gaat erop achteruit, een vierde besmettingsgolf zou onze vrijheden opnieuw kunnen inperken terwijl de rest van het land weer opengaat en de ondernemers in ons Gewest zouden een nieuwe uppercut te verwerken krijgen.”


Bianca Debaets en David Leisterh vragen de Brusselse Regering om de problemen die er zijn eindelijk te erkennen en onmiddellijk bijkomende maatregelen te nemen. Om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de stand van zaken van de vaccinatiecampagne in Brussel en de maatregelen die daaromtrent ondernomen worden en moeten worden, vragen ze dan ook een spoedbijeenkomst van de Commissie Gezondheid in het Brussels Parlement.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page