top of page

VGC wil pleegzorginitiatieven meer en beter ondersteunen

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft deze ochtend unaniem een breed gedragen voorstel van resolutie goedgekeurd die de pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter moet helpen ondersteunen en stimuleren. Bianca Debaets (CD&V) en Cieltje Van Achter (N-VA), hoofdindieners van de tekst, zijn samen met mede-ondertekenaars Juan Benjumea Moreno (Groen), Carla Dejonghe (Open Vld) en Els Rochette (one.brussels-Vooruit) uitermate tevreden met het sterk signaal dat de VGC hiermee uitstuurt aan alle (kandidaat-)pleegzorgouders.


VGC-Raadslid Bianca Debaets is zelf al vele jaren pleegmama en was bijgevolg opgetogen dat haar tekst op heel wat steun kon rekenen. “Uiteraard draaide dit voorstel van resolutie niet om mezelf, maar wel om de 130 andere Brusselse pleeggezinnen die elke dag het beste van zichzelf geven om kinderen een nieuwe warme thuis te geven”, licht Debaets toe. “Voor die tomeloze inzet verdienen zij méér dan zomaar een bloemetje. En natuurlijk gaat het ook om de vele kinderen en jongeren die nog op een wachtlijst staan. Met deze tekst verbindt de VGC zich ertoe om de pleegzorg een brede ondersteuning te geven waar nodig en om dit soort initiatieven een bredere bekendheid te helpen genieten, bijvoorbeeld door het profiel van pleegzorgouders diverser te maken en gemeentebesturen te begeleiden om het label van Pleegzorggemeente te kunnen krijgen. Als pleegmama kan ik pleegzorg alleen maar aanraden aan iedereen die wat extra ruimte heeft in huis of in het hart.”


Steun van oppositie en meerderheid

Het voorstel van resolutie werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van deze ochtend. “Oorspronkelijk werd de tekst al mee uitgewerkt en ondertekend door N-VA-collega Cieltje Van Achter, maar bij de bespreking in de commissie sloten ook meerderheidscollega’s Juan Benjumea Moreno van Groen, Els Rochette van one.brussels-Vooruit en Carla Dejonghe van Open Vld zich bij de tekst aan”, vervolgt Debaets. “Op die manier zijn we erin geslaagd om meerderheid en oppositie op een constructieve manier te verbinden. En daar zijn de vele pleegzorginitiatieven, pleeggezinnen en pleegkinderen uiteindelijk de grote winnaar van.”

Ook medeondertekenaar Cieltje Van Achter (N-VA) toont zich tevreden over het bereikte resultaat: “Het is belangrijk dat de VGC en de Brusselse gemeentebesturen hun steentje bijdragen om pleegzorg te faciliteren en op een laagdrempelige wijze bekend te maken bij het grote publiek. In Vlaanderen moedigen we onze gemeentes al langer aan om het label Pleegzorggemeente aan te nemen en pleegzorg lokaal te verankeren. Met deze resolutie verwachten we dat ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie zich engageert zodat meer kinderen in Brussel via pleegzorg kunnen geholpen worden.”

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page