top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Waarop wacht men toch om de Brusselse politiezones te fuseren?

Bianca Debaets (CD&V), Brussels parlementslid en lid van de politieraad in Stad Brussel, blijft onvoorwaardelijk voorstander van een fusie van de Brusselse politiezones en begrijpt niet waarom de meerderheidspartijen zich hiertegen blijven verzetten – ook nadat verschillende experten tijdens hoorzittingen in de Kamer al voor een dergelijke fusie pleitten en op de vele positieve gevolgen ervan wezen. “Het doel moet uiteraard zijn om de veiligheid van alle Brusselaars én de vele bezoekers te garanderen en daar kan deze fusie zeker toe bijdragen, ook zónder die erg belangrijke nabijheidsfactor te verliezen”, stelt Debaets.


De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement verwierp deze dinsdagvoormiddag een voorstel van resolutie vanuit de N-VA-fractie, waarbij de Brusselse Regering gevraagd werd om met het federale niveau in overleg te treden omtrent een fusie van de Brusselse politiezones. Ook Bianca Debaets ondertekende de tekst mee en pleit al jarenlang voor een dergelijke fusie, maar de houding van bepaalde meerderheidspartijen roept bij haar toch heel wat vraagtekens op.


“Tijdens de vorige verkiezingscampagne riep een partij als one.brussels-Vooruit van alle daken dat er een eengemaakt Brussel moest komen, met vereende krachten op gemeentelijk en gewestelijk niveau, maar vandaag tonen ze zich dan wel erg schizofreen en stemmen ze een tekst weg die precies die richting uitgaat”, betreurt Debaets. “Dat begrijpt niemand toch? Bovendien hebben de ervaringen op het terrein al aangetoond dat de eenheid van commando onder de Brusselse politiediensten wel degelijk werkt. Tijdens grootschalige betogingen of op nieuwjaarsnacht werkt dat nu al zeer goed. Maar sommige zones blijven bepaalde dossiers maar blokkeren. Zo heeft het maar liefst zeven jaar geduurd vooraleer alle politiezones zich hebben aangesloten op het gewestelijke videobeveiligingsplatform, waarop alle beveiligingsbeelden van de verschillende politiezones gecentraliseerd verzameld worden. Zeven jaar lang werd dat platform langs verschillende kanten gedwarsboomd, terwijl het nota bene om de veiligheid van de Brusselaars gaat! Nu stopt criminaliteit bij wijze van spreke vlak aan bepaalde gemeentegrenzen. Na de verschrikkelijke aanslagen van 2016 was er één duidelijke conclusie: het ontbrak aan coördinatie en duidelijkheid over taakverdelingen. Maar zelfs na zo’n gruwelijke wake-upcall zijn er blijkbaar nog te veel personen die schrik hebben dat hun lokale macht aangetast zou worden.”


Versterking van nabijheidspolitie

Volgens Debaets zou een harmonisering niet alleen tot een betere dienstverlening ten aanzien van de bevolking leiden, ook op economisch vlak vallen er heel wat winsten te boeken. “We zouden op zijn minst al kunnen beginnen met eerste stappen, zoals een fusie van de personeelsdiensten of de boekhoudafdelingen, om zo toch richting die effectieve fusie van de zes zones te evolueren”, werpt Debaets op. “Uiteraard moeten we daarbij nog steeds de nodige middelen voorzien en versterken om de nodige ‘nabijheidspolitie’ te kunnen garanderen. Andere grootsteden als Parijs, Londen of Sao Paulo doen het ook met één enkele politiezone, en die steden zijn toch nog verschillende keren groter dan Brussel. Waar wacht men dan op om die versplintering in onze hoofdstad een halt toe te roepen? Daar ontbreekt het helaas simpelweg aan politieke wil.”

Comments


bottom of page