top of page

Wordt het MIVB-net wel echt gratis voor jongeren onder de 25 jaar?

Hoewel Minister-President zich afgelopen week op Twitter nog verheugd toonde rond het gratis toegankelijk maken van het MIVB-net voor jongeren onder de 25 jaar, blijkt vandaag dat daar absoluut nog geen enkele definitieve beslissing rond genomen werd. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt gaf vandaag in de commissie nog toe dat de exacte modaliteiten nog gedefinieerd moeten worden en dat er voor 2021 enkel een budget van 3 miljoen euro voorzien is. Een karige portefeuille voor de torenhoge ambitie. “De onderlinge kakafonie tussen de Brusselse regeringsleden is ongezien”, klinkt het in koor bij oppositieleden Bianca Debaets (CD&V), David Weytsman (MR) en Christophe De Beukelaer (cdH), die de Minister daaromtrent ondervroegen deze ochtend. “Zelfs in de budgettaire documenten die momenteel geanalyseerd worden, wordt niets duidelijk gemaakt. Er wordt gewag gemaakt van ‘gratis openbaar vervoer voor jongeren onder de 25 jaar, en zelfs voor personen ouder dan 65’, maar op andere plaatsen wordt dan weer enkel vermeld dat men ‘de toegang tot het MIVB-net wil verbeteren op vlak van de tarifering voor jongeren. Op die manier wordt er enkel mist gespuid en wil men ongetwijfeld de improvisatie van het moment verdoezelen!”


Voor de drie oppositieleden is de doelstelling om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan alle jongeren niet enkel een budgettaire molensteen, maar vooral een grove ongelijkheid op sociaal vlak. “Volgens de Minister is het budget van 3 miljoen euro enkel bedoeld voor het derde kwartaal van 2021, maar zelfs dan lijkt dat een erg zwak budget. Uiteraard zijn wij aan de basis geen tegenstander van het idee om het openbaar vervoer gratis of erg goedkoop te maken, maar het lijkt ons vooral belangrijk dat daarbij gekeken wordt naar de jongeren die daar echt nood aan hebben en niet enkel naar jongeren die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren. De Regering moet prioritair naar die financieel zwakke groep kijken. Des te meer omdat het in de eerste plaats een sociale maatregel is, omdat de voordelen in termen van modal shift voor mobiliteit ons in dit stadium erg vaag lijken”, klinkt het bij Debaets, Weytsman en De Beuckelaer, die tevens pleiten voor een duidelijke communicatie wanneer de beslissingen effectief genomen worden.


Bianca Debaets heeft daarbij ook haar bedenkingen bij de term ‘gratis’, die volgens haar een foutieve indruk wekt. “Bij een gratis of erg goedkoop systeem zal er uiteindelijk altijd wel nog iemand zijn die op het einde van de rit de rekening betaalt. En in dit geval zal dat de Brusselse belastingbetaler zijn, aangezien de Regering ook extra middelen zal moeten voorzien voor de MIVB. Dat principe stoort mij niet, maar enkel en alleen als we op die manier wel diegenen gaan helpen die er echt nood aan hebben. Er zijn bijvoorbeeld ook heel wat jongeren die reeds werken en zich zonder probleem een abonnement aan het gewone tarief kunnen veroorloven. Maar het antwoord van de Minister deze ochtend was redelijk surrealistisch, want ook over de gratis toegang tot het openbaar vervoer voor het personeel van de Brusselse openbare ziekenhuizen kon nog niets bevestigd worden. Nochtans had burgemeester Philippe Close dat enkele dagen terug wel nog vol trots aangekondigd… Op die manier wordt het allemaal wel erg onduidelijk!”


David Weytsman (MR) van zijn kant stelt voor dat het vrijgekomen budget prioritair kan worden gebruikt om de mobiliteit van werknemers te bevorderen. “We willen dat de Brusselse Regering prioriteit geeft aan een tariefverlaging voor werknemers en zelfstandigen met de laagste inkomens. Dit zijn de mensen de steun nodig hebben, vooral tijdens deze uitzonderlijke crisis waarin we ons bevinden. Als de overheid echt een leeftijdsgrens wil invoeren, stellen we ook voor om gratis openbaar vervoer in te voeren voor àlle jongeren onder de 25 jaar. Voor ons moet het Brusselse mobiliteitsbeleid de werknemers begunstigen en in de eerste plaats degenen die een laag loon ontvangen.”


Christophe De Beuckelaer (cdH) wijst dan weer op de houding van de Brusselse Regering in dit dossier. “Sommigen dromen daar, denk ik. Deze Regering gedraagt zich alsof we middenin een verkiezingscampagne zitten. Hun idee van gratis openbaar vervoer is het afgelopen anderhalf jaar al het onderwerp geweest van onophoudelijke discussies, onhoudbare beloftes en onderling gekibbel tussen meerderheidspartijen. Het is tijd om te erkennen dat dat systeem van ‘gratis’ geen zin heeft, zeker niet zolang het netwerk tijdens piekmomenten al verzadigd is. Daarom vragen we Minister Van den Brandt vooral om discreet en efficiënt te werk te gaan.”bottom of page